Your browser does not support JavaScript!

JS must be enabled

Khel Mahakumbh Registration 2014

વ્યક્તિગત ખેલાડી માટેનું ફોર્મ

નોંધ : * ચિહ્ન વાળા ફિલ્ડ ફરજીયાત ભરવાના છે
*ભાષા બદલવા માટે F12 કી દબાવો.

ખેલાડી નું નામ * નામ * પિતા નું નામ* અટક*
જન્મ તારીખ*
આધાર કાર્ડ નંબર 
સ્ત્રી / પુરુષ  *
વય જૂથ  *
રમત નું નામ  *
પેટા રમત નું નામ  *
ડ્રેસ ની સાઈઝ
મોબાઇલ નંબર *
ઈ-મેલ *
જીલ્લો/મહાનગરપાલિકા  *
તાલુકો  *
જીલ્લા પંચાયત સીટ/વોર્ડ નું નામ  *
ગામ  *
મહોલ્લા નું નામ 
જાતી  *
કોચ નું નામ 
વ્યવસાય  *
શાળા / મહાશાળા નું નામ *
Bank Name
Branch Name
Account No.
IFSC Code

ગુજરાતી માં કઈ રીતે ટાઈપ કરવું તે માટે નીચેનું કોષ્ટક જુઓ

char map